Yaşadığımız Yer Test

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı hazırlıklı olmak için yapılanlardandır?
  A) Tahliye çantası hazırlamak
  B) Orman alanlarını çoğaltmak
  C) Büyük yerleşim yerlerine gitmek
  D) Bitki örtüsünü güçlendirmek
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi selin zararlarından korunmak için yapılır?
  A) Ekili alanları azaltmak
  B) Akarsulara baraj yapmak
  C) Dağlara geçitler yapmak
  D) Kırsal bölgelere yerleşmek
   SEÇ
 3. Eğimli araziye “taraçalama” yapmak hangi afete karşı alınan önlemlerdendir?
  A) Deprem
  B) Yangın
  C) Erozyon
  D) Su baskını
   SEÇ
 4. Deprem sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A) Köprü ve enerji hatlarından uzak durulmalıdır.
  B) Duvarın yanında ayakta beklenmelidir.
  C) Asansörle bina terk edilmelidir.
  D) Pencere kenarında öne doğru eğilmelidir.
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurdur?
  A) Sıradağ
  B) Doruk
  C) Ova
  D) Tünel
   SEÇ
 6. Aşağıdaki doğal – beşeri unsur eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
  Doğal Unsur Beşeri Unsur
  A) Yarımada Liman
  B) Plato Doruk
  C) Tünel Yarımada
  D) Liman Plato
   SEÇ
 7. Akarsuyun üzerindeki baraj çok güzel görünüyordu. Dağın tepesine çıktıkça tüneller azalıyordu. Uçsuz bucaksız ovalar yemyeşildi.
  Yukarıdaki paragrafta kaç tane doğal unsurdan söz edilmiştir?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
   SEÇ
 8. Elif, odasının penceresinden baktığında Güneş’in battığını görmektedir. Elif, pencereden bakarken sağ kolu hangi yönü gösterir?
  A) Doğu
  B) Batı
  C) Kuzey
  D) Güney
   SEÇ
 9. Ormanda yürüyüş yapan bir izci grubu ağaçların yosun tutan yanlarını görmektedir. Buna göre izciler hangi yöne doğru yürümektedirler?
  A) Doğu
  B) Batı
  C) Kuzey
  D) Güney
   SEÇ
 10. Eda ve ailesi dedelerine gideceklermiş. Doğu yönünde ilerlerken önce sağa sonra sola dönmüşlerdir. Buna göre Eda ve ailesi hangi yönlerde ilerlemişlerdir?
  A) Kuzey – güney
  B) Batı – kuzey
  C) Güney – doğu
  D) Batı – doğu
   SEÇ
 11. Mete, okuldan çıkıp Ata sitesindki evine gitmiş. Evden para alarak marketten ekmek almış, evine dönmüştür. Buna göre Mete hangi yönlerde hareket etmiştir?
  A) Doğu – güney – kuzey
  B) Batı – kuzey – güney
  C) Kuzey – doğu – batı
  D) Batı – güney – doğu
   SEÇ
 12. Gül sitesinde oturan Ayşe Hanım önce batı yönünde daha sonra sırasıyla güney ve doğu yönlerinde ilerlemiştir. Ayşe Hanım’ın gittiği yerler hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
  A) Ata sitesi, çocuk parkı, banka
  B) Elmas sitesi, çocuk parkı, okul
  C) Ata sitesi, market, banka
  D) Elmas sitesi, market, okul
   SEÇ
 13. Çevresinde gördüklerini şema ile ifade etmek isteyen biri aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmelidir?
  I. Çevresinde gördüklerinin birbirine göre konumlarına
  II. Belli bir ölçek ile küçültmeye
  III. Yapıların etrafa göre yüksekliğine

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
   SEÇ
 14. Ezgi, arkadaşlarını oturdukları eve çağırmış. Bir kağıda evinin yerini, çevresindeki yapıları sembol kullanarak çizmiş, arkadaşlarına dağıtmıştır. Bazı arkadaşları evi bulamamış. bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Belli oranda küçültme yapmamıştır.
  B) Kullandığı kâğıt büyüktür.
  C) Arkadaşları uzak semtlerden gelmiştir.
  D) Sembollerin neyi ifade ettiğini belirtmemiştir.
   SEÇ
 15. Bir yerin tepeden görünümüne ne ad verilir?
  A) Kabataslak
  B) Gözlem
  C) Kuşbakışı
  D) Plân
   SEÇ
 16. Kroki çizerken aşağıdakilerden hangilerine dikkat edilir?
  I. Kuşbakışı görünüme
  II. Ölçek koymaya
  III. Kabataslak çizime

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 17. I.Hava olaylarını gözlemek
  II. Grafik için sembol oluşturmak
  III.Diğer illerdeki hava durumunu karşılaştırmak
  Demet, yaşadığı yerin hava gözlem grafiğini oluşturacaktır. Bunun için yukarıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 18. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde “ heyelan” olayı sık görülür?
  A) İç Anadolu Bölgesi
  B) Karadeniz Bölgesi
  C) Doğu Anadolu Bölgesi
  D) Marmara Bölgesi
   SEÇ
 19. Hava olaylarıyla ilgili bilgi ve tahminlerin öğrenildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
  B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  C) Sivil Savunma Müdürlüğü
  D) İl Sağlık Müdürlüğü
   SEÇ
 20. ” İnsanların doğal çevrede yaptıkları olayların pek çoğu olumsuz etkiler yaratabilmektedir.” Aşağıdakilerden hangisi insanların çevreye verdiği olumsuz etkilerden değildir?
  A) Küresel ısınma
  B) Tarım alanlarının azalması
  C) Ozon tabakasının delinmesi
  D) Konutların yapılması
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

4.sınıf sosyal bilgiler testleri, 4.sınıf sosyal bilgiler testleri çöz, 4.sınıf test çöz, 4.sınıf testleri, sosyal bilgiler testleri