İnsanlar ve Yönetim Testi

1 / 20
 1. TBMM ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Yasalar çıkararak yasama görevini yerine getirir.
  B) Millî iradenin temsil edildiği yerdir.
  C) Milletvekilleri TBMM’de milletin görüşlerini temsil ederler.
  D) Yasaların uygulanmasını TBMM sağlar.
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin yürüttüğü kamu hizmetlerinden biri değildir?
  A) Şehrin temizliği
  B) Askerlik işlerinin takibi
  C) Yol yapım çalışmaları
  D) Parkların yapılması
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin gelir sağladığı kaynaklardan biri değildir?
  A) Elektrik faturaları
  B) Emlak vergisi
  C) Otobüs biletleri
  D) Çevre temizlik vergisi
   SEÇ
 4. “ Bizler Karadeniz Bölgesi’nde yıllardır yaşanan sel felaketlerinden çok etkileniyoruz. En kısa zamanda, selden etkilenen köylerimizin taşınması için kamuoyu oluşturacağız.” Bu insanların kamuoyu oluşturmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz?
  A) Bölgede yaşanan diğer sorunları gündeme getirmek
  B) Etkili kampanyalar düzenlemek
  C) Basın yayın organlarını kullanmak
  D) İnsanları aynı düşüncede birleştirmek
   SEÇ
 5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır?
  A) İl özel idaresini yönetir.-Vali
  B) Belediyenin kamu hizmetlerinden biridir.- Zabıta denetimleri
  C) Nüfus cüzdanı örneğini onaylar.- Belediye başkanı
  D) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı uluslar arası düzeye taşımıştır. –TRT
   SEÇ
 6. Yerel yönetimle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yerel yönetim birimlerindeki yöneticilerimiz seçimle göreve gelirler.
  B) İlçe, belde ve köylerimizde yerel yöneticilerimiz yer almaktadır.
  C) Köyler yerel yönetim birimlerimizdendir.
  D) Yerel yöneticilerimiz okullarımızın yönetiminde de söz sahibidir.
   SEÇ
 7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde muhtar seçilebilmek için gerekli olan şartlardan biri verilmemiştir?
  A) Hasan Bey, yirmi altı yaşında mahallemizin muhtarı oldu.
  B) Mahallemizin muhtarı Selma Hanım emekli devlet memurudur.
  C) Köyümüzün muhtarı Selim Bey yasalara uyan saygın bir insandır.
  D) Necla Hanım mahallemize iki yıl önce taşındı ve muhtarımız oldu.
   SEÇ
 8. Ayşe sosyal bilgiler dersindeki etkinlik için mahalle muhtarını ziyaret eder ve ona muhtarların görevlerini sorar. Muhtarın Ayşe’ye verdiği cevabı okuyunuz. Muhtar olarak görevlerim; I. Seçmen kâğıtlarını mahalleliye dağıtmak, II. İlmühaber (konut belgesi) vermek, III. Adres bilgilerini düzenleyerek onaylamak, IV. Evlenmek isteyen kişilerin nikâhlarını kıymaktır. Muhtarın Ayşe'ye vermiş olduğu bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 9. Belediyelerin kuruluş amaçları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Şehrin güvenlik sorunlarını çözmek
  B) İl özel idaresine hizmet etmek
  C) Belediye sınırlarında toplumsal hizmetleri yapmak
  D) Şehir içinde ve dışında trafik düzenlemelerini yapmak
   SEÇ
 10. Seçim ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Ülkemizde seçimler yöneticilerimizi belirlemek için yapılır.
  B) Oy kullanmak vatandaşlık görevlerimizdendir.
  C) Seçimlerde bölgenin ileri gelenlerinin sözü geçer.
  D) Seçme ve seçilme hakkı, temel hak ve özgürlüklerimizdendir.
   SEÇ
 11. Belediyelerin çalışmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Sürücü belgelerini belediyeler düzenler ve verir.
  B) Şehir içindeki temizlik hizmetlerini belediyeler yapar.
  C) Belediyeler, kültür ve sanat ile ilgili etkinlikler yapar.
  D) Şehir içi ulaşımında belediye araçları da yer alır.
   SEÇ
 12. TBMM ile ulusal egemenlik kavramı arasındaki ilişki hangi seçenekte yanlış verilmiştir?
  A) Halk, TBMM’de milletvekilleri aracılığıyla temsil edilir.
  B) Millet özgür iradesi ile seçimlerde istediği adaya oy verebilir.
  C) Seçimle göreve gelen milletvekilleri gücünü milletten alır.
  D) Egemenlik TBMM başkanının yetkisindedir.
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmak için yapılan çalışmalardan biri değildir?
  A) Yönetici adaylarının televizyonda açık oturum programında konuşmaları
  B) Yönetici adaylarının yüz kızartıcı suç işlememeleri
  C) Belediye başkan adaylarının şehrin meydanında konuşmalar yapmaları
  D) Muhtar adaylarının seçimler için reklamlar vermeleri
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetici adaylarının seçmenlerine söz verdiği projelerden biri olamaz?
  A) Muhtar seçilirsem işsiz vatandaşlarımıza maaş bağlayacağım.
  B) Belediye başkanı olduğumda yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturacağım.
  C) Muhtar olursam mahallemizin yol sorununu çözeceğim.
  D) Belediye başkanı seçilirsem ulaşım ücretlerinde indirim yapacağım.
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden biridir?
  A) İkametgâh belgesi onaylamak
  B) Ölüm olayları için belge vermek.
  C) Askere gidecekleri askere almak.
  D) Evlenme çağına gelenleri hükümete bildirmek.
   SEÇ
 16. Milli egemenlik aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A) bağımsızlığı
  B) milletin gücünü
  C) milletin hakimiyetini
  D) saltanatı
   SEÇ
 17. İlçedeki yerel yönetim birimi hangisidir?
  A) belediye
  B) muhtarlık
  C) kaymakamlık
  D) valilik
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelmez?
  A) vali
  B) belediye başkanı
  C) muhtar
  D) milletvekili
   SEÇ
 19. Toplumun büyük bir kesimi tarafından benimsenmiş ortak düşünceye ne denir?
  A) yerel yönetim
  B) kamu
  C) kamuoyu
  D) kamu hizmeti
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden biridir?
  A) kaymakamlık
  B) valilik
  C) başbakanlık
  D) muhtarlık
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

4.sınıf sosyal bilgiler testleri, 4.sınıf sosyal bilgiler testleri çöz, 4.sınıf test çöz, 4.sınıf testleri, sosyal bilgiler testleri