İnsanlar ve Yönetim Testi

1 / 20
 1. Hangisi, belediye başkanı ve muhtarın ortak özelliğidir?
  A) Halkoyu ile seçilmek
  B) Hükümet tarafından atanmak
  C) Süresiz iş başında kalmak
  D) Valinin görevlerini belirlemek
   SEÇ
 2. İl özel idare bütçesini hangisi hazırlar?
  A) il genel meclisi
  B) vali
  C) il daimî encümeni
  D) kaymakam
   SEÇ
 3. I- belediye
  II- köy yönetimi
  III- kaymakamlık
  IV- il özel yönetimi
  V- valilik
  Kaç tanesi yerel yönetim değildir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 4. I- il daimî encümeni
  II- il genel meclisi
  III- belediye başkanı
  IV- belediye meclisi
  V- belediye encümeni
  Belediye yönetiminde hangileri yer almaz?
  A) I ve III
  B) II ve V
  C) III - IV ve V
  D) I ve II
   SEÇ
 5. Belediye başkam göreve hangi yolla gelir?
  A) Başbakan tarafından atanarak
  B) Vali tarafından seçilerek
  C) Halkoyu ile seçilerek
  D) Belediye meclisi tarafından seçilerek
   SEÇ
 6. Hangisi, il daimî encümeninin görevlerinden biridir?
  A) Belediye memurlarını denetler.
  B) İl genel meclisi kararlarını uygular.
  C) Belediyeyi temsil eder.
  D) Belediye adına anlaşmalar imzalar.
   SEÇ
 7. İlin ihtiyacı olan yol, köprü, okul ve has-taneleri yaptırmak Kimsesiz çocukları korumak ve yetiştirmek Örnek çiftlikler ve fidanlıklar kurmak Yukarıdaki görevler hangisine aittir?
  A) il özel idaresinin
  B) il daimî encümeninin
  C) belediye başkanının
  D) valinin
   SEÇ
 8. Belediyeler, hangisini toplamakla yükümlüdür?
  A) gelir vergisi
  B) emlâk vergisi
  C) kurumlar vergisi
  D) özel iletişim vergisi
   SEÇ
 9. Hangisi, yerel yöneticilerden biri değildir?
  A) muhtar
  B) belediye başkanı
  C) kaymakam
  D) il daimî encümeni
   SEÇ
 10. I- Seçimle iş başına gelir.
  II- 5 yılda bir seçilir.
  III- Belediye memurlarını denetler.
  IV- Belediye meclisi ve encümeninin kararlarını uygular.
  Belediye başkanı ile ilgili bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 11. Hangisi, belediyenin görevleri arasında değildir?
  A) Yıllık bütçe hazırlamak
  B) Çarşı ve pazarları denetlemek
  C) Okul ve hastane yaptırmak
  D) Kaçak inşaat yapımını önlemek
   SEÇ
 12. Köyün ortak işleri için harcanacak paranın köy halkına paylaştırılmasına......... denir.
  Noktalı yerlere hangisinin gelmesi doğru olur?
  A) imece
  B) çöp vergisi
  C) salma
  D) çevre temizlik vergisi
   SEÇ
 13. Hangisi, köy yönetimi içerisinde yer almaz?
  A) muhtar
  B) köy encümeni
  C) ihtiyar heyeti
  D) köy derneği
   SEÇ
 14. Hangisi, köy ihtiyar heyeti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
  A) Muhtar tarafından seçilirler.
  B) Köy imamı doğal üyesidir.
  C) 5 yılda bir seçimle göreve gelirler.
  D) Köy öğretmeni doğal üyesidir.
   SEÇ
 15. Okul çağına gelmiş çocukların okula yazılmasını sağlar.
  İmece usulü yapılacak işleri düzenler.
  Evleneceklerin nikâhını kıyar.
  Yukarıdaki görevler hangisinin görevidir?
  A) köy muhtarının
  B) köy öğretmeninin
  C) köy imamının
  D) köy derneğinin
   SEÇ
 16. Hangisi, yerel yöneticilerden biridir?
  A) vali
  B) il daimî encümeni
  C) kaymakam
  D) il nüfus müdürü
   SEÇ
 17. Hangisi, il genel meclisi üyesi olabilmek için gerekli değildir?
  A) T.C vatandaşı olmak
  B) Aklî dengesi yerinde olmak
  C) Üniversite mezunu olmak
  D) Okur - yazar olmak
   SEÇ
 18. "Atatürk'ün Samsun'a çıkması - 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" Yukarıdakine benzer bir ilişki hangisinde vardır?
  A) Halifeliğin kaldırılması - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  B) Cumhuriyetin ilânı - 30 Ağustos Zafer Bayramı
  C) TBMM'nin açılması - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  D) Saltanatın kaldırılması - 24 Kasım Öğretmenler Günü
   SEÇ
 19. Hangisi, bir toplumda kamuoyunun oluşmasını sağlayan etkenlerden biri olamaz?
  A) Kitap, dergi ve gazete gibi basılı araçların çoğalması
  B) Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesiyle haberleşmenin yaygınlaşması
  C) Sivil tolum kuruluşlarının sayıca artması
  D) Geçim sıkıntısı çeken insanların toplumsal konularda duyarsızlaşması
   SEÇ
 20. I- muhtar
  II- köy ihtiyar heyeti
  III- belediye başkanı
  IV- il genel meclisi
  V- vali
  VI- kaymakam
  Sayılanlardan kaç tanesi halkın oyunu alarak seçilir?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 60
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

4.sınıf sosyal bilgiler testleri, 4.sınıf sosyal bilgiler testleri çöz, 4.sınıf test çöz, 4.sınıf testleri, sosyal bilgiler testleri