Solunum Sistemi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi solunum organlarından biri değildir?
  A) kalp
  B) yutak
  C) burun
  D) gırtlak
   SEÇ
 2. I. Akciğerler II. Diyafram III. Soluk borusu IV. Damarlar Soluduğumuz hava kana karışmadan önce yukarıdakilerin hangilerinden geçmez?
  A) I, II
  B) II, III
  C) II, IV
  D) III, IV
   SEÇ
 3. I. Diyafram adı verilen kaslı yapı, kasılıp gevşeyerek solunuma yardımcı olur.
  II. Soluk alma sırasında akciğerler küçülür.
  III. Akciğerlerden dışarı atılan havadaki karbondioksit oranı, alınan havadakin den daha fazladır.
  Solunumla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 4. I. Diyafram kubbeleşir.
  II. Göğüs kafesi daralır.
  III. Akciğerler şişer.
  IV. Diyafram düzleşir.
  Soluk aldığımızda yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?
  A) I, III
  B) I, IV
  C) II, III
  D) III, IV
   SEÇ
 5. Özel yapısı sayesinde soluduğumuz havadaki mikropları tutarak vücuda girmesini engelleyen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Saçlarımızdaki kıllar
  B) Ağzımızdaki sıvı
  C) Burnumuzdaki sıvı
  D) Derimizdeki tüyler
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerin hangisinden hem hava hem de besinler geçer?
  A) burun
  B) gırtlak
  C) soluk borusu
  D) yutak
   SEÇ
 7. I. Su buharı II. Karbondioksit III. Oksijen Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri soluk verirken dışarı atılır?
  A) Yalnız II
  B) I, II
  C) II, III
  D) I, II, III
   SEÇ
 8. Yiyecekleri yutarken soluk alamayız. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yiyeceklerin yemek borusuna geçerken yutağı kapatması
  B) Gırtlağın, soluk borusuyla birlikte yukarı çıkıp soluk borusunun girişini kapatması
  C) Kalp atışının geçici olarak durması
  D) Ağzımızdaki yiyeceklerin hava geçişini engellemesi
   SEÇ
 9. . I. Gırtlak II. Burun
  III. Yutak IV. Akciğerler
  V. Soluk borusu
  Soluduğumuz hava, yukarıdaki organlardan hangi sıra ile geçer?
  A) I - II - III - V - IV
  B) III - II - V - IV - I
  C) II - III - I - V - IV
  D) II - I - III - IV - V
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerimizin özelliklerinden değildir?
  A) Her zaman hava ile dolu değildir.
  B) Göğüs kafesinde yer alır.
  C) Sağda ve solda olmak üzere iki tanedir.
  D) Kandaki karbondioksidi dışarı atar.
   SEÇ
 11. Soluk verdiğimizde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
  A) Diyafram gevşeyerek kubbeleşir.
  B) Göğüs kafesi genişler.
  C) Akciğerler daralır.
  D) Karbondioksit dışarı atılır.
   SEÇ
 12. Yutaktan akciğere kadar uzanır.
  Başlangıç kısmı farklı bir adla adlandırılır.
  Uzantısı olan borucuklar akciğerlerin içine dağılmıştır.
  Yukarıda verilen paragrafta özellikleri anlatılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) gırtlak
  B) yemek borusu
  C) soluk borusu
  D) diyafram
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan solunum organları tarafından gerçekleştirilir?
  A) Besinlerdeki enerjinin açığa çıkması
  B) Vücuda oksijen girmesi
  C) Kanın vücutta dolaşması
  D) Vücutta karbondioksidin meydana gelmesi
   SEÇ
 14. Kirli hava öncelikle aşağıdaki organlarımızdan hangisine zarar verir?
  A) mide
  B) bağırsaklar
  C) akciğerler
  D) kalp
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi burnumuzun görevlerinden biri değildir?
  A) Alınan havayı temizlemek
  B) Alınan havayı nemlendirmek
  C)Havanın kana geçmesini sağlamak
  D) Alınan havayı ısıtmak
   SEÇ
 16. Soluk verdiğimizde vücudumuzdaki havanın geçtiği organların doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
  A) Akciğer–Soluk borusu–Gırtlak–Yutak-Ağız
  B) Burun-Gırtlak-Yutak- Soluk borusu–Akciğer
  C) Burun- Yutak-Gırtlak-Soluk borusu–Akciğer
  D) Akciğer–Gırtlak–Yutak-Soluk borusu–Ağız
   SEÇ
 17. I. Burun II. Akciğerler III. Soluk borusu IV. Göğüs kafesi Soluk aldığımızda yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri genişler?
  A) Yalnız II
  B) I, II
  C) II, IV
  D) I, III, IV
   SEÇ
 18. kalp - yutak - soluk borusu - burun - omurga - gırtlak - akciğerler - diyafram Yukarıda işlevi yapan kavramlarla bir grup oluşturulsa hangi ikisi dışarıda kalır?
  A) yutak - diyafram
  B) kalp - omurga
  C) akciğerler - gırtlak
  D) burun - akciğerler
   SEÇ
 19. Solunum organlarımızdan hangisi göğüs kafesinde yer alır?
  A) burun
  B) yutak
  C) gırtlak
  D) akciğerler
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi solunum ile ilgili bir yapı değildir?
  A) Soluk borusu
  B) Yutak
  C) Damar
  D) Gırtlak
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

4.sınıf fen ve teknoloji testleri, 4.sınıf fen ve teknoloji testleri çöz, 4.sınıf test çöz, 4.sınıf testleri, fen ve teknoloji testleri