Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Test

1 / 20
 1. “Terzi, 2 metre kumaştan bir elbise yapmak için, kumaşı makasla kesti ve dikiş makinesinde dikti.” Buna göre,
  I.kumaş, malzemedir.
  II.makas, alettir.
  III.dikiş makinesi, cisimdir.
  IV.elbise, malzemedir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I,II
  C) I,II,III
  D) hepsi
   SEÇ
 2. “Baran, içi su dolu bir dereceli kabın içine taş attı.Suyun seviyesini ölçtüğünde 175 mL geldiğini gördü.Taşı suyun içinden alıp, suyun seviyesini tekrar ölçtüğünde bu sefer suyun seviyesinin 105 mL olduğunu gördü.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Suyun hacmi 175 mL’dir.
  B) Taşın hacmi 70 mL’dir.
  C) Suyun hacmi 105 mL’dir.
  D) Suyun hacmi taşın hacminden fazladır.
  D) hava zamanla kaybolmuştur.
   SEÇ
 3. “Emir, boş bir kabı ölçtüğünde 235 g geldiğini gördü. Daha sonra kabın içine bir miktar su koyup ölçtüğünde bu sefer 1000 g geldiğini gördü.” Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) brüt kütle 1235 g’dır.
  B) net kütle 235 g’dır.
  C) dara kütle 765 g’dır.
  D) net kütle 765 g’dır.
   SEÇ
 4. “Ceren, içi boş bir şişeyi, su dolu bir kovaya batırdığında, bir zaman sonra kovanın içinden kabarcıklar çıktığını gördü.” Mert, bu deneyden aşağıdaki ifadelerden hangisini çıkaramaz?
  A) şişenin içi zamanla su ile dolmuştur.
  B) şişenin içindeki hava dışarı çıkmıştır.
  C) su ile hava yer değiştirmiştir.
   SEÇ
 5. “Ayşen elindeki maddenin özelliklerini şöyle sıralıyor:
  I. opaktır.
  II.suda batar.
  III. berktir.
  IV.mıknatıs çekmez.
  Buna göre, Ayşen’in elindeki madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) toplu iğne
  B) silgi
  C) cam bardak
  D) porselen tabak
   SEÇ
 6. “Ali, elindeki elma dolu poşeti eşit kollu terazi ile ölçüyor. Terazinin diğer kefesine 1,5 kg’luk ağırlık koyduğunda ağırlığın olduğu kefe havaya kalkıyor.2 kg’luk ağırlık koyduğunda ise bu sefer poşetin olduğu kefe havaya kalkıyor.”Buna göre, elmaların kütlesi aşağıdakilerde hangisi olabilir?
  A) 1700 g
  B) 1750 g
  C) 2050 g
  D) 1650g
   SEÇ
 7. Yandaki eşit kollu terazideki ağırlıkların her biri 2 kg olduğuna göre demir misketin kütlesi ne kadardır?
  A) 2000g
  B) 400g
  C) 4 kg
  D) 2kg
   SEÇ
 8. Yandaki eşit kollu terazide, demir misketlerden bir tanesi 15 g olduğuna göre, kaç gramdır?
  A) 60 g
  B) 80 g
  C) 50 g
  D) 70 g
   SEÇ
 9. Yiğit’in yaptığı bu deneye göre, A maddesinin hacmi ne kadardır?
  A) 50 mL
  B) 120 mL
  C) 20 mL
  D) 10 Ml
   SEÇ
 10. Yiğit’in yukarıda yaptığı deneye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bu deneyde taşın kütlesi bulunmuştur.
  B) Suyun hacmi 125 mL’dir.
  C) Taşın hacmi 125 mL’dir.
  D) Bu deneyde dereceli kap kullanılmıştır.
   SEÇ
 11. Yiğit’in yaptığı bu deneyde, = 9 g, = 6 g olduğuna göre, terazinin eşit olabilmesi için, kaç tane daha olması gerekir?
  A) 6
  B) 5
  C) 4
  D) 7
   SEÇ
 12. Yiğit’in yaptığı yukarıdaki deneye göre, Kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) 1250g
  B) 1500g
  C) 1750g
  D) 2,5kg
   SEÇ
 13. Yiğit’in yaptığı bu deneyde, 2 kg olduğuna göre, kaç kg’dur?
  A) 2kg
  B) 3 kg
  C) 4kg
  D) 5kg
   SEÇ
 14. I. 0,5 kg = 500 g
  II. 7000g = 7 kg.
  III.4kg = 4000g
  IV.8500g =8 kg
  Yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
  A) I ve IV
  B) yalnız IV
  C) I,II,III
  D) hepsi
   SEÇ
 15. Kütle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
  B) Kütle ölç birimi gram ve kilogramdır.
  C) Sıvıların kütlesi litre ile ölçülür.
  D) Kütle değişmeyen madde miktarıdır.
   SEÇ
 16. “Ebru, sınıfta boş bir kabı eşit kollu terazi ile ölçtüğünde 245 g geldiğini gördü. Sonra kabın içine su koyarak ölçtü, 1820g geldiğini gördü.” Buna göre, sadece suyun kütlesi kaç g’dır?
  A) 2065 g
  B) 1575 g
  C) 1585 g
  D) 1565 g
   SEÇ
 17. Sıvıların kütlesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Net kütle = Brüt Kütle – Dara Kütle
  B) Brüt Kütle = Net Kütle + Dara Kütle
  C) Dara Kütle = Brüt Kütle – Net Kütle
  D) Brüt Kütle = Dara Kütle – Net Kütle
   SEÇ
 18. “Öğretmen, Elif’e 1 kg demir mi daha ağır, yoksa 1000 g pamuk mu, diye sordu.” Elif, öğretmene hangi cevabı vermelidir?
  A) 1 kg demir daha ağırdır.
  B) 1000 g pamuk daha ağırdır.
  C) Pamuk, demirden daha hafiftir.
  D) İkisi de aynıdır.
   SEÇ
 19. I. Kütle ölçü birimi eşit kollu terazidir. II. Gazların kütlesini balonla ölçeriz. III. Bir maddenin kütlesi dünyanın her yerinde aynıdır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  A) yalnız III
  B) I, III
  C) II,III
  D) I,II,III
   SEÇ
 20. I. 5 L =5000 mL
  II. 0,5 L = 500 mL .
  III. 8000 mL = 8 L
  IV.8250mL=8,5 L
  Yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  A) yalnız 1
  B) I, II
  C) I,III
  D) I,II,III
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

4.sınıf fen ve teknoloji testleri, 4.sınıf fen ve teknoloji testleri çöz, 4.sınıf test çöz, 4.sınıf testleri, fen ve teknoloji testleri