Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki canlılardan hangisinin soluk alıp vermesi diğerlerinden farklıdır?
  A) Balık
  B) At
  C) Kedi
  D) Balina
   SEÇ
 2. Aşağıdaki canlılardan hangisi, kendi besinini kendisi üretir?
  A) Arı
  B) Çam ağacı
  C) Kanguru
  D) İnek
   SEÇ
 3. I. Fidan dikilmesi
  II. Deterjan kullanımı
  III. Ulaşımda bisiklet kullanımı
  IV. Kanalizasyon sularının denizlere karışması
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, çevre kirliliğine neden olan etmenlerdendir?
  A) I-III
  B) I-IV
  C) II-IV
  D) I-III-IV
   SEÇ
 4. Aşağıdaki canlılardan hangisi besinini dışarıdan hazır olarak alır?
  A) Buğday
  B) Domates
  C) Sincap
  D) Patates
   SEÇ
 5. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli sıcaklık, su ve besini bulabildikleri ortamlara ne ad verilir?
  A) Oyuk
  B) İn
  C) Nehir
  D) Yaşam alanı
   SEÇ
 6. I. Yumurta
  II. Fasulye tohumu
  III. Et
  IV. Patates
  Yukarıdaki varlıklardan hangisi ya da hangileri, uygun şartlar sağlandığında yeni bir canlı meydana getirebilir?
  A) I-II
  B) I-III
  C) I-II-III
  D) I-II-IV
   SEÇ
 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Sütten peynir ve yoğurt yapılmasında, mikroskobik canlılar rol oynar.
  B) İçinde bitki bulunan saksı, bazı canlılar için yaşama alanı oluşturur.
  C) Bitkiler yapraklarından boşaltım yaparlar.
  D) Deterjanlar ve sabunlar çevreyi kirletmez.
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?
  A) Karada yaşama
  B) Solunum yapma
  C) Büyüme ve gelişme
  D) Boşaltım yapma
   SEÇ
 9. I. Canlı bir varlıktır.
  II. Uyku hâlindedir.
  III. Yeni bir canlı oluşturabilir.
  Yukarıda verilen özelliklere sahip olan varlık hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) Toprağa ekilen tohum
  B) Ağaçtan düşen yaprak
  C) Haşlanmış yumurta
  D) Kurumuş dal
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi canlılarla ilgilenen bir meslek dalıdır?
  A) Maden mühendisliği
  B) Veterinerlik
  C) Heykeltıraşlık
  D) İnşaat işçiliği
   SEÇ
 11. Atatürk 1930 yılında bir çınar ağacının tek dalını kestirmemek için Yalova’daki köşkünü 4,8 metre kaydırmıştır. Bu durum Atatürk’ün hangi özelliği için örnek gösterilebilir?
  A) İnsan sevgisi
  B) Doğa sevgisi
  C) Sanat sevgisi
  D) Kültür sevgisi
   SEÇ
 12. İki farklı göle eşit sayıda balık bırakılıyor. Bir süre sonra1. göldeki balık sayısı değişmezken 2. göldeki balıkların yarıdan fazlası ölüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Tarım alanlarının sulanması için 2. gölden fazla su çekilmiş olabilir.
  B) Sanayi atıkları 2. göle atılıyor olabilir.
  C) Balıkçılık faaliyetlerinde toplanmayan ağlar kirliliğe neden olmuş olabilir.
  D) Beklenenden fazla yağış olmuş olabilir.
   SEÇ
 13. Çimlenmekte olan bir tohumun aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı yoktur?
  A) Su
  B) Işık
  C) Sıcaklık
  D) Hava
   SEÇ
 14. Bir çiftçi doğayı korumak için tarlalarında kimyasal ilaçları kullanmayı, ağaçları ve çimenleri kesmeyi bırakmıştır. 20 yıl sonra bu alan aşağıdakilerden hangisine benzer?
  A) Kurak bir alan
  B) Yeşillik bir alan
  C) Taşlık ve kayalık bir alan
  D) Bataklık bir alan
   SEÇ
 15. Kışın yapraklarını döken bir bitki baharda yeniden çiçek açmaya başlar. Bu durum canlıların hangi özelliğiyle açıklanabilir?
  A) Solunum
  B) Üreme ve büyüme
  C) Boşaltım
  D) Uyartı alma ve tepki verme
   SEÇ
 16. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi kendi besinini yapar?
  A) Bitkiler
  B) Hayvanlar
  C) Böcekler
  D) Arılar
   SEÇ
 17. Aşağıdaki olaylar›n hangisinde gözle göremediğimiz canlıların rolü yoktur?
  A) Ellerini yıkamayan bir çocuğun hasta olması
  B) Buzdolabına konulmayan limonun küflenmesi
  C) İyi beslenmeyen bir çocuğun yeterince büyümemesi
  D) Sütün peynire ve yoğurda dönüşmesi
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?
  A) Hareket etme
  B) Solunum yapma
  C) Yaşam alanı
  D) Üreme
   SEÇ
 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Bitkiler hareket edemez.
  B) Hamurun mayalanmasında gözle göremediğimiz canlılar rol oynar.
  C) Uçak, araba ve tren gibi varlıklar canlıdır.
  D) Bir tohumun çimlenmesi için ışık ve toprak gereklidir.
   SEÇ
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretir.
  B) Bitkiler kökleriyle solunum yapar.
  C) Kurbağalar hem karada hem suda yaşayabilir.
  D) Tarımda daha iyi ürün almak için kullanılan bazı ilaçlar çevreyi kirletir.
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

4.sınıf fen ve teknoloji testleri, 4.sınıf fen ve teknoloji testleri çöz, 4.sınıf test çöz, 4.sınıf testleri, fen ve teknoloji testleri