4. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

1 / 20
 1. Allah insanlara niçin Kutsal kitap göndermiştir?
  A) Süs için
  B) Kızlara çeyiz için
  C) Kabirde okumaları için
  D) Doğru yolu bulmaları için
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitaplardandır?
  A) Mevlit
  B) Risaleler
  C) Zebur
  D) Nutuk
   SEÇ
 3. Son ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevrat
  B) Zebur
  C) Kuranıkerim
  D) İncil
   SEÇ
 4. Kur’an için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur?
  A) Kur’an Allah'ın gönderdiği ilk kutsal kitaptır.
  B) Kuran’ın mesajları o çağa yöneliktir.
  C) Kur’an önceki kutsal kitapların tamamlayıcısıdır.
  D) Kur’an bütün olarak bir kerede indirilmiştir.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur’an için söylenemez?
  A) Kur’an surelerinin dizilişi vahiyledir.
  B) Kur’an’da üçlü tanrı inancı vardır.
  C) Kur’an en son ilahi kitaptır.
  D) Kur’an bozulmamış tek ilahi kitaptır.
   SEÇ
 6. “(Ey Muhamme
  D) Biz seni bütün insanlara ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.” Yukarıda verilen ayete göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
  A) Peygamberimiz tüm insanlara uyarıcı olarak gelmiştir.
  B) Kuran tüm insanlığa gönderilmiştir.
  C) Kuran’ın getirdiği değerler tüm insanlık için geçerlidir.
  D) Peygamberimiz sadece yaşadığı dönemdeki insanları uyarmıştır.
   SEÇ
 7. I- Kuran’ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.
  II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.
  III- Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz.
  Kuran’a karşı görevlerimizle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I,II ve III
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın indiği ortamın özelliklerinden değildir?
  A) Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu
  B) İnsanlar kabileler halinde yaşıyor, kan davaları eksik olmuyordu
  C) Halkın çoğunluğu putlara tapıyordu
  D) İnsanlar arasında eşitlik vardı
   SEÇ
 9. Peygamberimiz Kur’an’ın ilk ayetlerini nerede almaya başlamıştır.
  A) Kabe’de
  B) Sevr mağarasında
  C) Hıra mağarasında
  D) Cami’de
   SEÇ
 10. Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e hangi yıllar arasında indirilmiştir?
  A) 610-632
  B) 622-632
  C) 571 -610
  D) 610-622
   SEÇ
 11. Yüce Allah’ın emir ve buyruklarını peygamberlerine ilettiği özel iletişim yoluna ne denir?
  A) Vahiy
  B) Mukabele
  C) Miraç
  D) Kur’an
   SEÇ
 12. Kur’an ayetleri hangi melek tarafından Peygamberimize getirilmiştir?
  A) Mikail
  B) İsrafil
  C) Cebrail
  D) Azrail
   SEÇ
 13. Vahiy Katiplerinin görevi aşağıdakilerden hangisidir.
  A) Peygamberimizin hayatını yazmak
  B) Peygamberimizin hadislerini yazmak
  C) Kuranı Kerim nüshalarını çoğaltmak
  D) Hz.Peygamber(SAV)’e gelen vahiy ifadelerini yazmak
   SEÇ
 14. Kur’an’ın kitap haline gelmesi kimin zamanında olmuştur.
  A) Peygamberimiz
  B) Hz. Ebu Bekir
  C) Hz. Ömer
  D) Hz. Osman
   SEÇ
 15. Kitap haline getirilen Kur'an-ı Kerim kimin zamanında çoğaltılmıştır?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Muhammed
  C) Hz. Osman
  D) Hz. Ebu Bekir
   SEÇ
 16. Kur’an ayetlerinin geniş bir şekilde açıklandığı kitapların genel adına ne denir?
  A) Hadis
  B) Meal
  C) Tercüme
  D) Tefsir
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimin diğer bir adıdır?
  A) Sure
  B) Cüz
  C) Enam
  D) Mushaf
   SEÇ
 18. K.Kerim’le ilgili kavramların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Sure- Mushaf - Ayet
  B) Ayet - Sure– Mushaf
  C) Ayet - Mushaf -Sure
  D) Mushaf - Sure - Ayet
   SEÇ
 19. Hz.Peygamber (SAV)’e gelen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir.
  A) Seni yaratan rabbinin adıyla oku
  B) Ey örtüye bürünen peygamber kalk ve insanları uyar
  C) Ey Muhammed Deki o Allah birdir.
  D) Hamd Alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın yaratıcılığı hakkında yanlıştır ?
  A) Allah her şeyi severek yaratmamıştır
  B) Allah, yarattığı her şeyi en iyi şekilde korumaktadır.
  C) Allah, bizi ve tüm canlıları sevdiği için yaratmıştır.
  D) İnsanları ve diğer canlıları Allah korumaktadır.
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

4.sınıf din kültürü testleri, 4.sınıf din kültürü testleri çöz, 4.sınıf test çöz, 4.sınıf din testleri, din kültürü ve ahlak bilgisi testleri