4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Test-4

Tebrikler - 4.Sınıf Matematik Doğal Sayılar Test-4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Dört yüz bin dört“ doğal sayısında kaç tane sıfır vardır?
A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 2
“a + 2 < 15 “ ifadesinde “a“ yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
A
11
B
12
C
13
D
14
Soru 3
Bir doğal sayıda sağdan beşinci basamak hangisidir?
A
Yüzler
B
Binler
C
On Binler
D
Yüz Binler
Soru 4
“3c6c5” doğal sayısında rakamların sayı değerleri toplamı 22 olduğuna göre c‘nin değeri kaçtır?
A
2
B
3
C
4
D
5
Soru 5
“1, 3, 7, 6” rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük sayının farkı kaç olur?
A
6 932
B
6 464
C
6 364
D
6 264
Soru 6
“36 – 32 – 28 – ? – 20 – 16” örüntüsünde “?” olduğu yere gelecek sayı kaçtır?
A
24
B
25
C
26
D
27
Soru 7
“296 + 673> a” sıralamasında “a” yerine gele-cek en büyük sayı kaçtır?
A
968
B
969
C
970
D
971
Soru 8
Binler bölüğündeki rakamların sayı değeri toplamı 8 olan ve rakamları birbirinden farklı en küçük altı basamaklı doğal sayı kaçtır?
A
100 234
B
107 345
C
100 107
D
107 234
Soru 9
“Otuz bin iki yüz altı” doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
30 260
B
30 206
C
30 602
D
32 006
Soru 10
“7 – 14 – 11 – 22 – 19 - ? – 35 – 70” sayı dizisi belli bir kurala göre dizilmiştir. Soru işareti ile gösterilen yere hangi sayı yazılmalıdır?
A
41
B
38
C
22
D
16
Soru 11
“3276 + 1415 > 4A98” olduğuna göre aşağıdaki rakamlardan hangisini A yerine yazamayız?
A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 12
“2016” sayısında basamak değeri en büyük rakam ile sayı değeri en küçük rakamın toplamı kaç olur?
A
2000
B
2001
C
3
D
2
Soru 13
“802-596 > M” ifadesinde “M” yerine yazıla-bilecek en büyük sayının 50 fazlası kaçtır?
A
206
B
205
C
255
D
355
Soru 14
5, 9, 6, 1, 3} rakamlarıyla yazılabilecek beş basamaklı en büyük doğal sayı ile beş basamaklı en küçük doğal sayı arasındaki fark kaçtır?
A
82 962
B
82 972
C
81 962
D
81 882
Soru 15
Beş basamaklı en büyük doğal sayı ile dört basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır?
A
90 000
B
9 000
C
90
D
9
Soru 16
Birler bölüğü 256, binler basamağındaki rakam 7, on binler basamağındaki rakam 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A
25 675
B
75 256
C
25 657
D
57 256
Soru 17
“Yüz kırk beş bin yetmiş iki” sayısının yazılışı hangisidir?
A
14 572
B
145 720
C
145 072
D
140 072
Soru 18
“540 361” sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
A
40 000
B
500 000
C
4 000
D
300
Soru 19
“763 720 – 746 819 – 746 629 – 706 201” Yukarıdaki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
763 720 ‹ 746 629 ‹ 746 819 ‹ 706 201
B
706 201 ‹ 746 819 ‹ 746 629 ‹ 763 720
C
706 201 ‹ 746 629 ‹ 763 720 ‹ 746 819
D
706 201 ‹ 746 629 ‹ 746 819 ‹ 763 720
Soru 20
“687 216’’doğal sayısının sayı ve basamak değerleri toplamı kaçtır?
A
687 246
B
687 240
C
687 236
D
687 230
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı  Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

4.sınıf matematik doğal sayılar testi çöz, 4.sınıf matematik doğal sayılar testi