4.Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Testi

Tebrikler - 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Test-5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Erozyonu önlemenin en kestirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bitki örtüsünü zenginleştirmek.
B
Eğimli arazileri teraslamak.
C
Eğimli arazileri yatay sürmek.
D
Sulamada yağmurlama sulamayı tercih etmek.
Soru 2
Hangi seçenekte toprağın önemi daha iyi vurgulanmaktadır?
A
Bitkilerin yaşaması için toprak gereklidir.
B
Hayvanların yaşaması için toprak gereklidir.
C
İnsanları yaşaması için toprak gereklidir.
D
Tüm canlıların yaşaması için toprak gereklidir.
Soru 3
“Toprak kayaçların ufalanıp parçalanması sonucu oluşmuştur.” Toprağın oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A
Yağışların ve rüzgârın
B
İnsanların
C
Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının
D
Bitkilerin
Soru 4
Büyük taş kütlelerine ne ad verilir?
A
Mineral
B
Maden
C
Taş
D
Kayaç
Soru 5
Aşağıdaki madenlerden hangisi yer altından çıkarıldıktan sonra doğrudan kullanılır?
A
Demir
B
Bakır
C
Altın
D
Kömür
Soru 6
Kayaçlar nasıl oluşmuştur?
A
Toprağın sıkışması sonucunda
B
Magmanın soğuyup katılaşması ile
C
Rüzgârın etkisiyle
D
Yağmurun etkisiyle
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemlerden biri değildir?
A
Su kullanımında insanları bilgilendirmek.
B
Kanalizasyon sularını içme sularına akıtmamak.
C
İnsanların su kenarında yaşamasını yasaklamak.
D
Fabrikalardan çıkan atık suları, arıtma tesislerinden geçirdikten sonra doğaya vermek.
Soru 8
“Çakıl-kaya-kayaç-taş-kum” Yukarıdaki oluşumların büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A
Kum-çakıl-taş-kaya-kayaç
B
Taş-kaya-kayaç-çakıl-kum
C
Taş-çakıl-kayaç-kaya-kum
D
Kayaç-kaya-taş-çakıl-kum
Soru 9
Kayaçları oluşturan maddelere ne ad verilir?
A
Mineral
B
Maden
C
Kum
D
Taş
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi doğada kalıcı kirliliğe yol açmaz?
A
Yiyecek atıkları
B
Pil
C
Pet şişe
D
Cam
Soru 11
Hangisi erozyonun önlenmesinde etkili değildir?
A
Fabrikaları artırmak, tarım yapmamak.
B
Eğimli arazide tarım yapmamak.
C
Bitki örtüsünü artırmak.
D
Doğal dengeyi korumak.
Soru 12
Erozyon sonucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A
Tarım alanları azalır.
B
Ormanlar zarar görür.
C
Hava aşırı derecede soğur.
D
Toprak kayarak sulara karışır.
Soru 13
Dünya üzerindeki karalar ve sular ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Suları yalnız denizler oluşturur.
B
Sular karalardan daha fazla yer kaplar.
C
Karalar sularla eşit büyüklükte alan kaplar.
D
Karalar sulardan daha çok alan kaplar.
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi toprak oluşumunda rol oynamaz?
A
Yağmur ve akarsular
B
Rüzgâr
C
Ani sıcaklık farkı
D
Hava kirliliği
Soru 15
Dünyamızı saran hava tabakasına ne ad verilir?
A
Metosfer
B
Biyosfer
C
Atmosfer
D
Polikosfer
Soru 16
“Dünya’nın en kalın katmanıdır. Sıcaklığı en fazla olandır.” Tanımı verilen katman hangisidir?
A
Magma
B
Çekirdek
C
Ateş küre
D
Taş küre
Soru 17
“Maddî değeri olan kayaç ve minerallere maden denir.” Aşağıdaki maddelerden hangisi maden olamaz?
A
Bakır
B
Kum
C
Altın
D
Krom
Soru 18
Dünya'nın merkezinden yeryüzüne doğru bir yolculuk yaptığımızı düşünürsek karşımıza çıkacak katmanlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
Taş küre - ateş küre - ağır küre
B
Ateş küre - ağır küre - taş küre
C
Ağır küre - ateş küre - taş küre
D
Taş küre - ağır küre - ateş küre
Soru 19
Dünya’nın etrafını ilk kez dolaşan kâşif aşağıdakilerden hangisidir?
A
Aristo
B
Eflatun
C
Macellan
D
Galileo
Soru 20
Aşağıda verilen Dünya katmalarından hangi ikisi gözlemlenemez?
A
Su küre- hava küre
B
Taş küre- su küre
C
Ağır küre- ateş küre
D
Taş küre- ağır küre
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı  Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

4.sınıf fen ve teknoloji gezegenimiz dünya testi çöz, 4.sınıf fen gezegenimiz dünya testi