İSLAMİYET VE TÜRKLER

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinden birisi değildir?
  A) İtil Volga Bulgar Devleti
  B) Karahanlılar
  C) Osmanlı Devleti
  D) Gazneliler
   SEÇ
 2. Asıl adı Ebu Mansur’dur. 852 yılında bugün Özbekistan sınırları içinde olan Semerkant şehrinin yakınlarında bir kasabada doğmuştur. ”Kitabu’t-Tevhit”, “Te’vilatü’l-Kur’an“ ve ”Kitabü’l-Makâlât” adlı eserleri olan din âliminin adı nedir?
  A) Ebu Hanife
  B) Maturidi
  C) Eş’ari
  D) Şafii
   SEÇ
 3. Türkistan’da ”Hazreti Türkistan” (Türkistan’ın büyüğü) diye bilinen âlim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hoca Ahmet Yesevi
  B) Mevlana
  C) Ahi Evran
  D) Yunus Emre
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da esnaf ve sanatkârlar arasında dayanışmayı sağlayan bir teşkilattır?
  A) Bektaşilik
  B) Mevlevilik
  C) Ahilik
  D) Yesevilik
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın eseridir?
  A) Mesnevi
  B) Makâlât
  C) Er-Risale
  D) Divan-ı Hikmet
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkler arasında İslam’ın yayılmasında etkili olan aynı zamanda ehl-i beytten olan şahsiyetlerden biridir?
  A)
  A) Maturidi
  B) Ali er-Rıza
  C) Hoca Ahmet Yesevi
  D) Yunus Emre
   SEÇ
 7. Uluğ Bey’in ”Zic” adlı eserine şerh yazan ve Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli bilim adamlarından biri olan ünlü astronomi âlimimiz kimdir?
  A) Ebu Hanife
  B) Ali Kuşçu
  C) Hoca Ahmet Yesevi
  D) Yunus Emre
   SEÇ
 8. “ Makalat”adlı eserin yazarı ünlü mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir.
  A) Farabi
  B) Mevlana
  C) Zemahşeri
  D) Hacı Bektaş Veli
   SEÇ
 9. Osmanlı Devletinin Hz. Peygamberin soyundan gelenlerle ilgilenmek ve onlara maaş bağlamak için kurduğu teşkilatın adı nedir?
  A) Nakibü’l-Eşraf
  B) Meclisi Mebusan
  C) Mevlevilik
  D) Bektaşilik
   SEÇ
 10. Muhammed bin Musa el-Harezmi hangi bilim dalı ile uğraşmıştır?
  A) Tıp
  B) Kimya
  C) Matematik
  D) Astronomi
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

6.sınıf din kültürü testleri, 6.sınıf din kültürü testleri çöz, 6.sınıf test çöz, 6.sınıf din testleri, din kültürü ve ahlak bilgisi testleri