SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED

1 / 20
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hicretin sebeplerinden biri değildir?
  A) Müşriklerin eziyet ve baskılarından kurtulmak için
  B) İslam’ın yayılmasına uygun bir ortam oluşturmak için
  C) İslam’ı rahat bir şekilde yaşamak için
  D) İslam devleti kurmak için
   SEÇ
 2. “Yaratan, Rabb’inin adıyla oku,
  O insanı alaktan yarattı.
  Oku O Rabb’in kerem sahibidir.
  O insana kalemle yazmayı ve
  Bilmediğini öğretendir.”
  (Alak suresi 1-5. ayetler.)
  Ayetlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmemiştir?
  A) Kalemle yazmanın önemine
  B) Okumanın önemine
  C) Öğrenmenin sadece yazarak olacağına
  D) İnsanı Allah’ın yarattığına
   SEÇ
 3. Hz. Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime anlatmıştır?
  A) Hz. Ömer’e
  B . Hz. Ali’ye
  C) Hz. Ebu Bekir’e
  D) Hz. Hatice’ye
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
  A) Hz. Hatice
  B . Hz. Ebu Bekir
  C) Hz. Zeyd bin Harise
  D) Hz. Hamza
   SEÇ
 5. Hz. Muhammed hangi savaşta alınan esirleri on Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakmıştır?
  A) Uhut Savaşı
  B . Hendek Savaşı
  C) Bedir Savaşı
  D) Taif Seferi
   SEÇ
 6. Hz. Muhammed’in Medine’de yaptırdığı mescidin bir bölümünü, okumak isteyen kimseler için ayırmış olması İslam dininin en çok hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  A) İlme verdiği önemi
  B . Fakirleri koruduğunu
  C) Kimsesizleri koruduğunu
  D) Yardımlaşmaya verdiği önemi
   SEÇ
 7. Aşağıdaki olaylar oluş tarihlerine göre hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
  I- Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti
  II- Hz. Muhammed’in Mekkelileri İslam dinine davet etmeye başlaması
  III- Bedir Savaşı
  IV- Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi

  A) II-I-III-IV
  B . ll-lll-lV-l
  C) l-ll-lV-lll
  D) l-lll-ll-lV
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

6.sınıf din kültürü testleri, 6.sınıf din kültürü testleri çöz, 6.sınıf test çöz, 6.sınıf din testleri, din kültürü ve ahlak bilgisi testleri