Gerçekleşen Düşler Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yararlarından değildir?
  A) Hayatımızı kolaylaştırır.
  B) Eğitime katkı sağlar.
  C) Çevre kirliliği oluşturur.
  D) Haberleşmeyi kolaylaştırır.
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının kullandığı yaklaşımlardan değildir?
  A) sabırsızlık
  B) akılcılık
  C) deneycilik
  D) gözlemcilik
   SEÇ
 3. Tekerleğin bulunması ile insan yaşamında önemli değişiklikler olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir?
  A) Ulaşım daha hızlı olmuştur.
  B) Taşımacılık kolaylaşmıştır.
  C) Haberleşme kolaylaşmıştır.
  D) Petrole ihtiyaç kalmamıştır.
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılan bir teknolojik araçtır?
  A) ampul
  B) telefon
  C) uçak
  D) buzdolabı
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamı değildir?
  A) Pasteur
  B) Marconi
  C) Mozart
  D) Einstein
   SEÇ
 6. Otomobil, uçak tren Yukarıdaki teknolojik ürünler yaşamımızın hangi alanıyla ilgilidir?
  A) İletişim
  B) Sağlık
  C) Ulaşım
  D) Eğitim
   SEÇ
 7. Bilim adamlarının hangi özelliği buluşların ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
  A) Sorun çözmeye çalışmaları.
  B) Tembelliği sevmeleri.
  C) Çıkarcı olmaları.
  D) Sorumsuz olmaları.
   SEÇ
 8. Buluşların, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
  A) Rahat ve mutlu yaşamak.
  B) Doğanın dengesini bozmak.
  C) İnsanların karşılaştığı problemleri çözmek.
  D) Toplum ihtiyaçlarını karşılamak.
   SEÇ
 9. Alman mucit Gutenberg, hangi alanda hayatımızı kolaylaştırmıştır?
  A) Elektriği bulmuştur.
  B) Lastik tekerleği yapmıştır.
  C) Matbaayı bulmuştur.
  D) Kuduz aşısını bulmuştur.
   SEÇ
 10. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) telefon - Bell
  B) Marconi - pil
  C) Edison - ampul
  D) Pastör - kuduz aşısı
   SEÇ
 11. “Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.” diyen Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?
  A) Bilim adamı olmak gerektiğini.
  B) Akıllı insanların miras sahibi olacağını.
  C) Teknolojiyle savaşmak gerektiğini.
  D) Bilim ve teknolojiye verdiği önemi.
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Teknolojik gelişmeler ile buluşlar arsında ilişki yoktur.
  B) Buluşlar sadece yapıldığı dönemi ilgilendirir.
  C) Aşı sağlık alanıyla ilgili bir buluştur.
  D) Yaptığımız çalışmalarda yararlandığımız kaynakları belirtmemeliyiz.
   SEÇ
 13. Aşağıdaki teknolojik buluşlardan hangisi diğerlerinden daha sonra bulunmuştur?
  A) Radyo
  B) Kamera
  C) Tekerlek
  D) Telefon
   SEÇ
 14. Aşağıdaki ileyişim araçlarından hangisi günümüzde diğerlerinden daha az kullanılmaktadır?
  A) Telgraf
  B) Televizyon
  C) Bilgisayar
  D) Cep Telefonu
   SEÇ
 15. Ulaşım araçları olmasaydı aşağıdakilerden hangisi yaşanmazdı?
  A) Doğal afetlerde yardımlar daha geç giderdi.
  B) Hastalara sağlık hizmeti vermek güç olurdu.
  C) Evler daha sağlam olurdu.
  D) Ağır gereçleri taşımak zorlaşırdı.
   SEÇ
 16. Merak ettiğimiz bir konuda araştırma yapmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmayız?
  A) Kitaplar
  B) İnternet
  C) Rüyalar
  D) Bilirkişiler
   SEÇ
 17. Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hastanelerde kullanılmamaktadır?
  A) diyaliz makinesi
  B) mikroskop
  C) teleskop
  D) röntgen
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi Türk bilim adamlarındandır?
  A) Sakıp Sabancı
  B) Âşık Veysel
  C) İsmet İnönü
  D) Gazi Yaşargil
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yaralandığımız teknolojik ürün değildir?
  A) utrasyon
  B) mikroskop
  C) bilgisayar
  D) tepe göz
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi ulaşım araçlarında kullanılması gerekli değildir?
  A) benzin
  B) mazot
  C) elektrik
  D) kâğıt
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

5.sınıf sosyal bilgiler testleri, 5.sınıf sosyal bilgiler testleri çöz, 5.sınıf test çöz, 5.sınıf testleri, sosyal bilgiler testleri