Adım Adım Türkiye Testi

1 / 20
 1. Bireylerin toplum içinde başkalarına zarar vermeden dilediklerini yapabilmesine ne ad verilir?
  A) egemenlik
  B) Eşitlik
  C) özgürlük
  D) bağımsızlık
   SEÇ
 2. ‘’ Ailede,okulda ve toplumda diğer bireylerle ortak olarak kullandığımız yerleri temiz kullanmalıyız’’Bu durum ,daha çok aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
  A) hak
  B) Rol
  C) Sorumluluk
  D) kurum
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi ,bir ilköğretim öğrencisinin içinde bulunduğu grup ve kurumlardan biri olabilir?
  A) sendika
  B)spor kulübü
  C)siyasi parti
  D) fabrika
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi toplumda saygın bir yer edinmeyi kolaylaştıran davranışlardan biri değildir?
  A) Yüksek sesle müzik dinlemek
  B) Görgü kurallarına uymak
  C) Düzenli olarak ders çalışmak
  D) Görevlerini tam olarak yerine getirmek
   SEÇ
 5. ‘’El ele vermeyince taş yerinden oynamaz.’’,’’Bir elin nesi var,iki elin sesi var.’’atasözlerinden anlatılmak istenen ortak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sorumluluk
  B) Yardımlaşma
  C) İş ortaklığı
  D) Haklar
   SEÇ
 6. ‘’Çocuk Hakları Sözleşmesinde ,bir çocuğun ya da ailesinin cinsiyeti,rengi,dili ve dininden dolayı ayrımcılık yapılmaması öngörülmüştür.’’ Bu durum sözleşmenin hangi özelliğini göstermektedir?
  A) Özgürlükçü
  B) Yasakçı
  C) Şüpheci
  D) Eşitlikçi
   SEÇ
 7. Grup çalışmalarında başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisinin yerine getirilmesi gerekmektedir?
  A) Her zaman yardım istenmelidir.
  B) Sorumluluklar yerine getirilmelidir.
  C) Tamamen bireysel çalışılmalıdır.
  D) Başkalarının işleri de yapılmalıdır.
   SEÇ
 8. Çocuk Hakları Sözleşmesi hangi kurum tarafından dünyaya duyurulmuştur?
  A) NATO
  B) TBMM
  C) UNESCO
  D) BM
   SEÇ
 9. Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi ailede iş birliğine örnek olarak gösterilebilir?
  A) Yemeklerden önce ve sonra ellerin yıkanması
  B) Banyo ve tuvaletin temiz bırakılmaması
  C) Herkesin yatağını kendi toplaması
  D) Sofranın tüm bireylerin katılımıyla kurulması
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen kurallar arasında yer almaz?
  A) Birlik ve dayanışma
  B) yasalar
  C) gelenekler
  D) Görgü kuralları
   SEÇ
 11. İklimin soğuk olduğu bölgelerde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
  A) İnsanlar kalın elbise giyerler
  B) Evlerde üçgen çatılar yapılır.
  C) Isınma sistemleri kullanılır.
  D) Pamuk yetiştiriciliği yaygındır.
   SEÇ
 12. Aşağıda özellikleri verilen iklim tipi hangisidir? *Yazlar sıcak ve kuraktır. *Bitki örtüsü bozkırdır. *Kışlar soğuk v kar yağışlıdır.
  A) Karadeniz iklimi
  B) Akdeniz iklimi
  C) Karasal iklim
  D) Okyanus iklim
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisinin İç Anadolu Bölgesi coğrafi sınırı yoktur?
  A) Karadeniz Bölgesi
  B) Akdeniz Bölgesi
  C)Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  D)Ege Bölgesi
   SEÇ
 14. Karadeniz Bölgesinde dağların kıyıya paralel olarak uzanmasının en önemli sonucu hangisidir?
  A) Yağışların iç bölüme ulaşmaması
  B) Delta ovalarının oluşması
  C) İklimin ılıman geçmesi
  D) Balıkçılığın yaygınlaşması
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi heyelanların önlenmesi için alınacak önlemlerden değildir?
  A) Eğimli araziye ev yapılmaz.
  B) Tehlikeli yerler ağaçlandırılır.
  B) Tehlikeli yerlere destek duvarları yapılır.
  D) Fay hattı üzerine ev yapılmaz.
   SEÇ
 16. Aşağıdaki akarsulardan hangisi Karadeniz’e dökülür?
  A) Dicle-Yeşilırmak
  B)Kızılırmak-Yeşilırmak
  C) Çoruh-Kızılırmak
  D) Seyhan-Ceyhan
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetle beraber getirilen yeniliklerden biri değildir?
  A) Arap harflerinin kabulü
  B) Ölçülerdeki değişiklik
  C) Soyadı Kanunu
  D) Seçme ve Seçilme Hakkı
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri değildir?
  A) Milli tarih bilinci
  B) Milli coğrafya bilinci
  C) Vatan ve millet sevgisi bilinci
  D) Milli bağımsızlık ve özgürlük bilinci
   SEÇ
 19. Atatürk ilke ve inkılapları Atatürk’ün kişiliği hakkında bize hangi bilgiyi vermektedir?
  A)Atatürk’ün sevecenliğini
  B)Atatürk’ün duygusallığını
  C) Atatürk’ün ileri görüşlülüğünü
  D) Atatürk’ün okumayı sevdiğini
   SEÇ
 20. Atatürk’ün inkılapları yaparken amacı ne değildir?
  A) Yurdun kalkınması
  B) Padişahı korumak
  C) İnsanların hak ve hürriyetlerine kavuşması
  D) Ülkemizi çağdaş ülkeler seviyesine çıkarmak
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

5.sınıf sosyal bilgiler testleri, 5.sınıf sosyal bilgiler testleri çöz, 5.sınıf test çöz, 5.sınıf testleri, sosyal bilgiler testleri