Ürettiklerimiz Testi

1 / 20
 1. Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip ola n yerlerde görülmektedir?
  A) Baharda yağmurun bol olduğu
  B) Kışların ılık olduğu
  C) Kışların kar yağışlı olduğu
  D) Yazların kurak olduğu
   SEÇ
 2. Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir?
  A) Tarım
  B) Ticaret
  C) Balıkçılık
  D) Madencilik
   SEÇ
 3. Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir?
  A) Çiftçi
  B) Satıcı
  C) Girişimci
  D) Üretici
   SEÇ
 4. Batı Akdeniz kıyılarımızda .................. dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu yöre, tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir.
  Bu metni tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarıma
  B) Ticarete
  C) Turizme
  D) Balıkçılığa
   SEÇ
 5. Bir bölgenin iklim özellikleri, yeryüzü, şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin sanayileşmesini etkiler. Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir?
  A) İstanbul
  B) Hakkari
  C) Amasya
  D) Artvin
   SEÇ
 6. Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir.Bunların hangisi doğrudur?
  A) Pamuk-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  B) Tütün-Karadeniz Bölgesi
  C) Mercimek-Akdeniz Bölgesi
  D) Zeytin-Karadeniz Bölgesi
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir?
  A) Pamuk
  B) Susam
  C) Zeytin
  D) Buğday
   SEÇ
 8. Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir?
  A) Marmara Bölgesi
  B) Doğu Anadolu Bölgesi
  C) Ege Bölgesi
  D) Akdeniz Bölgesi
   SEÇ
 9. Aşağıda bazı meslekler ile yapıldığı bölgeler verilmiştir. Doğru olanı bulunuz.
  A) Balıkçılık-Urfa
  B) İpekböcekçiliği-Bursa
  C) Taşkömürü-Rize
  D) Çay -Zonguldak
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
  A) İnsangücü, hammadde ve sermaye
  B) İnsangücü, iklim ve deniz
  C) Hammadde, doğal güzellik ve ticari izin
  D) Sermaye turizm ve tarım
   SEÇ
 11. 1-İnsan gücü
  2-Hammadde
  3-Kapital
  Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir?
  A) 1
  B) 1 ve 2
  C) 1,2 ve 3
  D) 1 ve 3
   SEÇ
 12. İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadeniz de ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır.
  Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İklim özellikleri
  B) Ekonomik faaliyetler
  C) Bitki örtüsü
  D) Nufus yoğunluğu
   SEÇ
 13. Bir ülkede tarımsal üretimin yoğun olması aşağıdakilerden hangisini göstermez?
  A) Ülkede tarım işçilerinin sayısının çok olduğunu.
  B) Toprağın, pek çok yerde tarıma elverişli olduğunu.
  C) İklimin farklı tarım ürünlerinin üretimine elverişli olduğunu.
  D) Ülkede sanayinin geliştiğini
   SEÇ
 14. I. Çiftçi
  II. Ekmek
  III. Buğday
  IV. Fırın
  V. Un
  Yukarıda verilenler üretim aşamasına göre sıralandığında en doğru sıralama hangisi olur?
  A) I - III - V - IV - II
  B) I - II - III - IV - V
  C) I - III - II - V - IV
  D) I - III - II - IV - V
   SEÇ
 15. Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması; I. Yağış düzeni II Tarım alanlarının azalması III. Tarım teknolojilerinin Yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) Yalnız III
   SEÇ
 16. Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir?
  A) ithalat
  B) ihracat
  C) ekonomi
  D) ticaret
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir?
  A) sermaye
  B) toprak
  C) hammadde
  D) güç
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisidir?
  A) pirinç
  B) arpa
  C) buğday
  D) zeytin
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
  A) para, yol, zaman
  B) insan gücü, sermaye, hammadde
  C) iklim, enerji, sermaye
  D) sermaye, hammadde,zaman
   SEÇ
 20. Bir ülkenin dış ülkelere ürün satmasına ne ad verilir?
  A) ticaret
  B) ithalat
  C) ihracat
  D) ekonomi
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

5.sınıf sosyal bilgiler testleri, 5.sınıf sosyal bilgiler testleri çöz, 5.sınıf test çöz, 5.sınıf testleri, sosyal bilgiler testleri