Maddeyi Tanıyalım Testi

1 / 20
 1. I. Tek kutuplu mıknatıs elde edilir.
  II. Bir mıknatıs ikiye bölündüğünde oluşan her parça N ve S kutuplu iki tane mıknatıs olur.
  III. Aynı isimli kutuplar birbirini çeker.
  Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
   SEÇ
 2. I. Hareketi kolaylaştırır.
  II. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir.
  III. Harekete zıt yönlü oluşur.
  Sürtünme kuvvetine ilişkin yukarıda verilen tanımlardan hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) yalnız III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 3. 3. Bir çubuk mıknatıs ortasından bir iplikle asıldığında hep kuzey - güney doğrultusunu alır? Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Dünya'nın manyetik kutuplarının olması
  B) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi
  C) Güneş'in Dünya üzerindeki çekim etkisi
  D) Yerin çekim kuvveti
   SEÇ
 4. I. Mıknatıs tarafından çekilen cisimler de mıknatıslanır.
  II. Demir çiviyi mıknatıslamak için güçlü bir mıknatısa hep aynı yönde 40-50 kere sürtmek gerekir.
  III. Mıknatıslanan cisimler uzun süre mıknatıslık özelliğini korurlar.
  Mıknatısla ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 5. 1. Kapı zili
  2. Telgraf
  3. Hoparlör
  4. Telefon
  Yukarıdaki araçların kaç tanesinde mıknatıs kullanılır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 6. I. Çöllerde geniş lastikli araç kullanılması
  II. Paraşüt kullanılması
  III. İş makinelerinin tekerleklerinde dişlerin daha büyük olması
  Yukarıdaki bilgilerden hangilerinde amaç sürtünme kuvvetinin etkisini artırmaktır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 7. Bir birine temas eden iki yüzey arasındaki sürtünme kuvveti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
  A) Yüzeylerin cinsine
  B) Yüzeyleri dik olarak bastıran kuvvetin etkisine
  C) Yüzeylerin alanına
  D) Yüzeylerin pürüzlüğüne
   SEÇ
 8. Aynı yükseklikte bulunan uçak-kuş-paraşüt ve arabanın hangisinin hareketinde hava direncinin etkisi en fazladır?
  A) Uçak
  B) Kuş
  C) Paraşüt
  D) Araba
   SEÇ
 9. Rüzgârlı bir havada yürüyüş yapmak isteyen bir insan aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapmalıdır?
  A) Şemsiyesini açarak yürümelidir.
  B) Paltosunun yakalarını kaldırarak yürümelidir.
  C) Ceketinin düğmelerini açarak, yürümelidir.
  D) Kazak giyerek yürümelidir.
   SEÇ
 10. Duran bir cismi hareket ettirir, hareket halindeki cismi durdurur, yönünü değiştirir, cisimler üzerinde şekil değişikliği yapar. Aşağıdakilerden hangisinin tanımı verilmiştir?
  A) Kaldıraç
  B) Kuvvet
  C) Şiddet
  D) Hareket
   SEÇ
 11. Hangisi kuvvetin etkilerinden değildir?
  A) Hayal etme
  B) İtme
  C) Atma
  D) Çekme
   SEÇ
 12. Hangisi kuvvet çeşitlerinden değildir?
  A) Kas kuvveti
  B) Manyetik kuvvet
  C) Akıl kuvveti
  D) Sürtünme kuvveti
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvetle meydana gelir?
  A) Mıknatısın demiri çekmesi
  B) Atılan topun yere düşmesi
  C) Saça sürülen tarağın kâğıt parçalarını çekmesi
  D) Bayrağımızın dalgalanması
   SEÇ
 14. Hangisi manyetik maddelerden biri değildir?
  A) nikel
  B) bakır
  C) kobalt
  D) demir
   SEÇ
 15. Mıknatısın manyetik maddeleri çekebildiği alanlara ne denir?
  A) Manyetik çekim alanı
  B) Manyetik kuvvet
  C) Mıknatıs kutupları
  D) Mıknatıs çeşitleri
   SEÇ
 16. Mıknatısla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Kuzeye yönelen kutba, kuzey kutbu (N) denir.
  B) Güneye yönelen kutba, güney kutbu (S) denir.
  C) Aynı kutuplar birbirini çeker.
  D) Ne kadar küçük parçalara bölünürse bölünsün, itme çekme özelliği gösteren kutupları oluşur.
   SEÇ
 17. Mıknatısın çektiği bir plastik oyuncak için ne söylenebilir?
  A) Mıknatıs plastiği çeker.
  B) Mıknatıs oyuncaktan çekmez.
  C) Bu mıknatıs kuvvetli, plastik oyuncakta kalitelidir.
  D) Plastik oyuncağa demir, nikel veya kobalt tozu katılmıştır.
   SEÇ
 18. Havaya atılan topun düşmesi, elimizden bıraktığımız kalemin yere düşmesi gibi durumlar bize neyi göstermektedir?
  A) Topun hafif olduğu için yere düştüğünü
  B) Kalem ve topun düşme özelliğinin olduğunu
  C) Yer kürenin manyetik alanın varlığını
  D) Yerde mıknatıs olduğunu
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi sürtünmenin yararlarından değildir?
  A) Sürtünme kuvveti nedeniyle yerine koyduğumuz koltuk ve masa gibi eşyalar yerinde kalır.
  B) Sporcular ayaklarına giydikleri çıkıntılı ayakkabılar ile daha rahat yere basarlar.
  C) Sürtünme kuvveti cisimleri aşındırır.
  D) Sürtünme kuvveti olmasaydı dağ yamaçlarındaki kaya ve topraklar kolaylıkla kayardı.
   SEÇ
 20. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Her zaman hareketle aynı yöndedir.
  B) Hareket eden cismi yavaşlatabilir.
  C) Cismin bulunduğu yüzeyin alanına bağlı değildir.
  D) Bu kuvvet olsa da cisim hızlanabilir.
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

5.sınıf fen ve teknoloji testleri, 5.sınıf fen ve teknoloji testleri çöz, 5.sınıf test çöz, 5.sınıf testleri, fen ve teknoloji testleri