Maddenin Değişimi ve Tanınması Testi

1 / 20
 1. I. Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır.
  II. Güneş çevresine enerjiyi ışınlarla yayar.
  III. Güneş, ısı kaynağı değildir.
  IV: Güneş pilleri, Güneş’ten gelen enerjiyi ısı enerjisine dönüştürür.
  Yukarıda Güneş ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) I-II
  B) II-III
  C) I-III-IV
  D) I-II-III-IV
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan değildir?
  A) kömür
  B) petrol
  C) doğalgaz
  D) ispirto
   SEÇ
 3. Isı ve sıcaklık ile ilgili verilen karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
  A) Isı ve sıcaklık bir enerji çeşididir.
  B) Isı ve sıcaklık termometre ile ölçülür.
  C) Isının birimi kalori; sıcaklığın birimi ˚C’dir.
  D) Her ikisi de aynı maddede aynı miktarda değişir.
   SEÇ
 4. Bir maddeye verilen ısı, sıcaklığı arttırarak maddenin boyutunda değişim meydana getirirse; bu değişim aşağıdakilerden hangisi olur?
  A) genleşme
  B) yoğunlaşma
  C) buharlaşma
  D) kaynama
   SEÇ
 5. Buharlaşma olayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sıvıların ısı alarak gaz haline geçmesinde buharlaşma olur.
  B) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
  C) Buharlaşma sıvının yüzeyine gerçekleşir.
  D) Buharlaşan sıvıların sıcaklığı değişmez.
   SEÇ
 6. İnsan taşıyan balonlar yapılırken gazların hangi özelliğinden faydalanılmıştır?
  A) genleşme
  B) buharlaşma
  C) yoğunlaşma
  D) esneme
   SEÇ
 7. I. Kaynama sadece belli sıcaklıkta gerçekleşir.
  II. Sıvının tüm yüzeylerinde gaz haline geçiş vardır.
  III. Kaynama sırasında sıcaklık hep aynıdır.
  IV. Her kaynama olayında buharlaşma olayı da gerçekleşir.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  A) I-II
  B) I-II-III-IV
  C) II-III
  D) I-II-III
   SEÇ
 8. “Bir maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesi olayına………; bir maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesi olayına………denir. ”
  Yukarıdaki boşluklara sıra ile hangileri gelmelidir?
  A) erime-kaynama
  B) buharlaşma-donma
  C) erime-donma
  D) buharlaşma-kaynama
   SEÇ
 9. “Her maddenin kendine has özellikleri vardır. Bunlara…………özellik denir.” Cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir?
  A) ortak
  B) ayırt edici
  C) temel
  D) genel
   SEÇ
 10. Kaynama noktası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Bütün sıvıların kaynama noktası farklıdır.
  B) Kaynama noktası, bütün maddeler için ayırt edici özelliktir.
  C) Kaynama noktası kaynama süresince hep aynıdır.
  D) Isıtılan sıvıların sıcaklıkları kaynama noktasına gelinceye kadar artar.
   SEÇ
 11. Saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları sabittir. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin erime ve donma sıcaklığı sabit değildir?
  A) su
  B) kükürt
  C) tuz
  D) tuzlu su
   SEÇ
 12. Demir çiviyi suya attığımızda batar. Mumu suya atarsak yüzer. Aynı suda bu iki maddeden birinin batarken diğerinin yüzmesinin nedeni maddelerin hangi özelliğiyle ilgilidir?
  A) hacim
  B) kütle
  C) yoğunluk
  D) kaynama noktası
   SEÇ
 13. Suyun hal değişimine uğrayarak yerküre ile havaküre arasında devam eden dolanımı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılabilir?
  A) Gökkuşağı
  B) Su Döngüsü
  C) Yıldırım
  D) Suyun Halleri
   SEÇ
 14. Yeryüzünde bulunan sular buharlaşarak gökyüzünde neyi oluşturur?
  A) Yıldız
  B) Güneş
  C) Bulut
  D) Akarsu
   SEÇ
 15. Isı ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Isıyı ölçmek için kalorimetre kabı kullanılır.
  B) Isı birimi kalori ya da joule’dur.
  C) Maddelerin yakılmasıyla ısı oluşur.
  D) Isıtılan maddelerin sıcaklığı değişmez.
   SEÇ
 16. Hal değişimi gerçekleşirken aşağıdakilerden hangisinin önemli etkisi vardır?
  A) ısı
  B) hareket
  C) kütle
  D) hacim
   SEÇ
 17. Aşağıdaki durumlardan hangisinde madde, katı halden sıvı hale geçmez?
  A) buzun ermesi
  B) karın erimesi
  B) mumun erimesi
  D) suyun buharlaşması
   SEÇ
 18. Yoğuşma sırasında madde hangi hallerde değişime uğrar?
  A) sıvı-gaz
  B) gaz-sıvı
  C) katı-sıvı
  D) gaz-katı
   SEÇ
 19. Aşağıdaki olaylardan hangisinde ısı verilir?
  A) Camda buğulanma olması
  B) Suyun kaynaması
  C) Karın erimesi
  D) Kolonyanın uçması
   SEÇ
 20. Suyun hal değişimine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Su 0˚C’de erir.
  B) Su 100˚C’de kaynar.
  C) Su sadece 100˚C’de buharlaşır.
  D) Su, 0˚C’de donar.
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

5.sınıf fen ve teknoloji testleri, 5.sınıf fen ve teknoloji testleri çöz, 5.sınıf test çöz, 5.sınıf testleri, fen ve teknoloji testleri