Maddeyi Tanıyalım Testi

1 / 20
 1. Evrendeki bir maddenin, bütün moleküllerinin sahip olduğu hareket enerjilerinin toplamına ne denir?
  A) Işık
  B) Isı
  C) Kinetik enerji
  D) Sıcaklık
   SEÇ
 2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sıcaklık, termometre ile ölçülür.
  B) Isı birimi joule’dür.
  C) Sıcaklık birimi kalori’dir.
  D) Sıcaklık ve ısı iki farklı kavramdır.
   SEÇ
 3. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısıyı iyi iletmez?
  A) Bakır
  B) Alüminyum
  C) Demir
  D) Tahta
   SEÇ
 4. Isının katı maddelerdeki iletimi hangi yolla olmaktadır?
  A) İletim yolu ile
  B) Konveksiyon yolu ile
  C) Işıma yolu ile
  D) Yansıma yolu ile
   SEÇ
 5. Evlerimizdeki ısınma olayı ısının hangi yolla yayılması sonucu gerçekleşir?
  A) İletim yolu ile
  B) Konveksiyon yolu ile
  C) Işıma yolu ile
  D) Yansıma yolu ile
   SEÇ
 6. Isı kaybının önlenmesi için, binalarda yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Aşağıda verilen maddelerden hangisi yalıtım malzemesi olarak kullanılamaz?
  A) Cam yünü
  B) Köpük
  C) Alüminyum
  D) Plâstik
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi katı yakıt değildir?
  A) Fuel-oil
  B) Odun
  C) Antrasit
  D) Linyit
   SEÇ
 8. Maddeler ısıtıldığında, aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
  A) Hacimleri artar.
  B) Genleşirler.
  C) Yüzeyleri genişler.
  D) Boyutları aynı kalır.
   SEÇ
 9. Maddeleri genleşme oranlarını dikkate alarak sıraladığımızda küçükten büyüğe doğru hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A) Katı-Sıvı-Gaz
  B) Gaz-Sıvı-Katı
  C) Katı-Gaz-Sıvı
  D) Sıvı-Gaz-Katı
   SEÇ
 10. 1. Termometre
  2. Konserve
  3. Termostat
  Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri maddelerin genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?
  A) Yalnız 1
  B) 2 ve 3
  C) 1 ve 3
  D) 1, 2 ve 3
   SEÇ
 11. Katı maddelerin doğrudan doğruya sıvı hale geçmesi olayı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
  A) Süblimleşme
  B) Erime
  C) Yoğunlaşma
  D) Buharlaşma
   SEÇ
 12. Amorf maddeler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Molekül dizilişi düzensizdir.
  B) Erime sıcaklıkları sabit değildir.
  C) Molekülleri geometrik şekildedir.
  D) Plâstik, cam gibi maddelerdir.
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi kristal maddelerden biri değildir?
  A) Tuz
  B) Toz şeker
  C) Buz
  D) Cam
   SEÇ
 14. Güneş’in Dünya’yı ısıtan ışınları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Ultraviyole
  B) Kırmızı ötesi ışınlar
  C) Gama ışınları
  D) Mor ötesi ışınlar
   SEÇ
 15. 1. Katı
  2. Sıvı
  3. Gaz
  Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangileri için genleşme ayırt edici bir özelliktir?
  A) Yalnız 2
  B) Yalnız 3
  C) 1 ve 2
  D) 2 ve 3
   SEÇ
 16. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Erime ve donma olayları bitinceye kadar sıcaklık değişir.
  B) Bir maddenin erime ve donma sıcaklığı aynıdır.
  C) Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
  D) Erime ve donma sıcaklığı, maddeleri tanımamızı sağlayan ayırt edici bir özelliktir.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki olaylardan hangisi buharlaşma olayını yavaşlatır?
  A) Sıcaklığın artması
  B) Sıvı yüzeyinin genişlemesi
  C) Havanın kuru olması
  D) Basıncın artması
   SEÇ
 18. Havanın ısınması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
  A) Hacmi büyür.
  B) Molekülleri sıklaşır.
  C) Hafifler.
  D) Yükselir.
   SEÇ
 19. 1. Cisimlerin kütlesine
  2. Cisimlerin cinsine
  3. Cisimlerin ilk sıcaklığına
  Isı enerjisi yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangilerine bağlı olarak değişmektedir?
  A) Yalnız 1
  B) Yalnız 2
  C) 1 ve 2
  D) 1 ve 3
   SEÇ
 20. Soğuk ve sıcak maddeler bir araya geldikleri zaman aralarında meydana gelen olaylarla ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
  A) Soğuk cisimler ısı alır, sıcak cisimler ise ısı verir.
  B) Isı alışverişi son sıcaklık aynı oluncaya kadar devam eder.
  C) Alınan ısı , verilen ısıdan fazladır.
  D) Maddeler, ısınırken aldığı ısı enerjisini, soğurken geri verir.
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

5.sınıf fen ve teknoloji testleri, 5.sınıf fen ve teknoloji testleri çöz, 5.sınıf test çöz, 5.sınıf testleri, fen ve teknoloji testleri