1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI

1 / 20
 1. “(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
  Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebebi nedir?
  A) Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması
  B) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları
  C) Herkesin kendi arzusuna göre davranması
  D) İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi
   SEÇ
 2. Varlıklar hakkında düşünerek Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşan peygamber kimdir?
  A) Hz. Musa
  B) Hz. İsa
  C) Hz. Nuh
  D) Hz. İbrahim
   SEÇ
 3. Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lâ ilâhe illallah
  B) Allahü ekber
  C) Elhamdülillah
  D) Bismillah
   SEÇ
 4. “Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak doğru ve önemli bir amaca uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır.” (Rum Suresi 8. Ayet.)
  Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?
  A) Her şeyi Allah yaratmıştır.
  B) Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır.
  C) Allah’ın yarattığı her şey ölümsüzdür.
  D) Allah’ın yarattığı her şey belirli bir süre sonrasında yok olacaktır.
   SEÇ
 5. "•Deki: O Allah bir tektir.
  •Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
  •O, doğurmamış, doğrulmamıştır.
  •O’nun eşi ve benzeri yoktur."
  Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fatiha suresi
  B) Kevser suresi
  C) Sübhaneke
  D) İhlâs suresi
   SEÇ
 6. Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı ne olurdu?
  A) Her şey yolunda giderdi.
  B) Allahın işi kolaylaşırdı.
  C) Düzen bozulurdu.
  D) İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi.
   SEÇ
 7. •Birlemek anlamına gelir
  •Allah’ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmaktır
  •Bu inancı benimsemeyen kimse müslüman olamaz
  Yukarıda özellikleri verilen inanca ne ad verilir?
  A) Tevbe
  B) Tevhit
  C) İhlas
  D) Fatiha
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin davranışlarından biri olamaz?
  A) İnsanlara karşı iyi davranmak
  B) Her zaman doğruyu söylemek
  C) İnsanlar arasında dürüst göründüğü halde, gizlice haksızlıklar yapmak.
  D) Helal para kazanmak
   SEÇ
 9. “ Kul hüvallahü ehad , Allahüssamed, ………………………………, Ve lem yekün lehü küfüven ehad.”
  Yukarıda İhlas suresi verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
  A) Lem yelid ve lem yuled
  B) Allahümme ve bihamdik
  C) Errahmanirrahim
  D) Küfüven ahad.
   SEÇ
 10. “De ki : “O Allah’tır, bir tekdir.
  ………………………………..O hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. ”
  Yukarıda ihlas suresinin anlamı verilmiştir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Ancak senden yardım dileriz.
  B) Allah’ım hamd sanadır.
  C) Her şey ona muhtaçtır.
  D) O rahmandır ve rahimdir.
   SEÇ
 11. Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed onun kulu ve elçisidir.
  B) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
  C)Allah birdir ondan başka ilah yoktur.
  D) Allah’ın her şeye gücü yeter.
   SEÇ
 12. “Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resûluhu” cümlesinin anlamı nedir?
  A) Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur
  B) Tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
  C) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
  D) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
   SEÇ
 13. “Eşhedü …………ilâhe illallah ve eşhedü ………… Muhammeden Abduhu ve Resûluh” Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) enne- ilahe
  B) illallah- enla
  C) enla- ilahe
  D) enla- enne
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi Allah'a inanan bir insandan beklenen davranış olamaz?
  A) Hiçbir çaba harcamayıp Allah'ın yardımını beklemek.
  B) Çalışırken Allah'ın kendisine yardım edeceğini düşünmek.
  C) Allah'ın yarattığını düşünerek hayvanlara eziyet etmemek.
  D) Çalışmalarının sonunda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağına inanmak.
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi iyi ile kötüyü ayırt etmemizi sağlar?
  A) Akıl
  B) Sevgi
  C) Saygı
  D) Hoşgörü
   SEÇ
 16. "Çalışırım, ........ yardımına güvenirim ve başarırım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Devletin
  B) Babamın
  C) Allah'ın
  D) Öğretmenimin
   SEÇ
 17. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır’ atasözü bize neyi anlatır?
  A) Çok çalışmayı
  B) Güzel söz söylemeyi
  C) Hayvanları sevmeyi
  D) Dua etmeyi
   SEÇ
 18. Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Allah her şeyi bilir b Allah’ın her şeye gücü yeter
  C) Allah her şeyi görür
  D) Allah içimizden geçenleri bilmez.
   SEÇ
 19. Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fatiha suresi
  B) Nas Suresi
  C) Kevser Suresi
  D) İhlas Suresi
   SEÇ
 20. Kuranda bir ayette;”Biz insana can damarından daha yakınız” denilmektedir. Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Her şeyi yaratan Allah'tır.
  B)Allah'ın eşi ve benzeri yoktur.
  C)Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
  D)Allah her zaman bizimle beraberdir.
   SEÇ
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

5.sınıf din kültürü testleri, 5.sınıf din kültürü testleri çöz, 5.sınıf test çöz, 5.sınıf din testleri, din kültürü ve ahlak bilgisi testleri