4.Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Test

Tebrikler - 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Test-4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hava küre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Hava küreye atmosfer de denir.
B
Dünya’nın etrafını sarar.
C
Yukarı çıkıldıkça sıcaklığı artar.
D
Dünya’yı zararlı ışınlardan korur.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, rüzgârın etkisiyle meydan gelir? 1. Toprağın bir yerden başka bir yere taşınması 2. İrili ufaklı kum ve çakılların kayalara çarparak aşındırması 3. Kumların sürüklenerek başka bir yere yığılması 4. Toprak kaymaları
A
1, 2
B
1, 2, 3
C
1, 3
D
1, 2, 3, 4
Soru 3
Taşların şekil, renk, sertlik gibi özelliklerinin birbirinden farklı olmasının nedeni nedir?
A
Yapılarındaki minerallerin farklı olması.
B
Bazı taşların büyük parçalar halinde kopması.
C
Bazılarının daha kalın olması.
D
Suların yapısı.
Soru 4
Dünyamızın merkezinden dışa doğru gidildikçe sıcaklık nasıl değişir?
A
Azalır.
B
Değişmez.
C
Artar.
D
Artar sonra azalır.
Soru 5
Ekonomik değeri olan minerallere ne denir?
A
Kayaç
B
Taş
C
Maden
D
Toprak
Soru 6
“Uzaktan bize doğru yaklaşan bir geminin önce bacasını sonra gövdesini görürüz.” Bu gözlemden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?
A
Dünya üzerinde sular, karalardan fazladır.
B
Dünya küre şeklindedir.
C
Deniz suyu göl suyundan tuzludur.
D
Kıyıya yaklaştıkça denizlerin derinliği azalır.
Soru 7
Ülkemizdeki ormanların yok edilmesine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi artabilir?
A
Canlı türleri
B
Su kaynakları
C
Erozyon
D
Toprak verimi
Soru 8
Ateş küre ve çekirdek Dünya’nın………………. katmanlarıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Gözlemlenebilir
B
En soğuk
C
En dış
D
Gözlemlenemeyen
Soru 9
Erozyonla mücadele ve ağaçlandırmanın önemi hakkına toplumu bilinçlendirmek amacıyla 1992 yılında yapılandırılan kuruluş hangisidir?
A
MTA
B
TEMA
C
AKUT
D
LÖSEV
Soru 10
Dünyamızın üzerinde canlıların yaşadığı katman aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hava küre
B
Yer küre
C
Su küre
D
Çekirdek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yuvarlak olduğunun bir kanıtıdır?
A
Havaya attığımız taşın bir süre sonra yere düşmesi.
B
Kışın kar yağması.
C
Limandan denize bakıldığında yaklaşan geminin önce bacasının sonra yavaş yavaş gövdesinin görünmesi.
D
İtme ve çekme uygulanan cisimlerin hareket etmesi.
Soru 12
Taş küre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Taş küre, ateş kürenin daha altın da yer alır.
B
Taş küre, hava kürenin üstünde yer alır.
C
Taş küre en sıcak küredir.
D
Taş küre, ağır küreden daha üstte yer alır.
Soru 13
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya’nın katmanları içten dışa doğru sıralanmıştır?
A
Çekirdek-ateş küre-taş küre-su küre-hava küre
B
Ateş küre- su küre-çekirdek-taş küre-hava küre
C
Ateş küre-çekirdek-su küre-taş küre-hava küre
D
Çekirdek-taş küre-ateş küre-su küre-hava küre
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın gözlenebilir katmanlarından biri değildir?
A
Ağır küre
B
Su küre
C
Taş küre
D
Hava küre
Soru 15
Dünya’nın hangi katmanında katı maddeler erimiş durumdadır?
A
Hava küre
B
Ateş küre
C
Taş küre
D
Çekirdek
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan su kirliliğine neden olur?
A
Tarımda çok çeşitli ilaçlar kullanılması.
B
Egzozlardan çıkan gazların havaya karışması.
C
Kanalizasyon atıklarının su kaynaklarına verilmesi.
D
Isınmada kömür kullanılması.
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı hangisidir?
A
Araba egzozlarından çıkan gazlar hava kirliliğine neden olmaktadır.
B
Toprağa atılan gereksiz ve fazla ilaçlar toprak kirliliğine neden olmaktadır.
C
Fabrika bacalarından çıkan pis gazlar havayı kirletmektedir.
D
Ağaçların kesilmesi çevreye zarar vermez.
Soru 18
Çimenlerin üzerinde piknik yapan insanlar için hangisi söylenebilir?
A
Hava kürenin içindedirler.
B
Hem su hem hava küre içindedirler.
C
Taş küre üstündedir.
D
Hem hava hem taş kürededirler.
Soru 19
Aşağıda toprakla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kayaçların, rüzgâr, yağmur ve güneşin etkisiyle çatlayıp dağılmasından oluşur.
B
Toprakta birçok canlı yaşar.
C
Bitki tohumları toprakta çimlenir ve büyür.
D
Toprak içinde canlı yaşamaz.
Soru 20
Erozyonu önlemek için ülkemizde bazı kuruluşlar çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biridir?
A
TEMA
B
Sağlık Bakanlığı
C
AKUT
D
Kızılay
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
TAVSİYE EDİLEN 7 İÇERİK
5.Sınıf Test Çöz
Çocuk Şarkıları
6.Sınıf Yazılı Soruları
5.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Sesli Masallar
4.Sınıf Yardımcı Kitaplar
Okul Şarkıları
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 7 İÇERİK
9.Sınıf Test Çöz
Harf Öğretimi
3.Sınıf Yardımcı Kitaplar
4.Sınıf Çalışma Kağıtları
Origami Yapalım
5.Sınıf Yazılı Soruları
Eğitici Oyunlar
Origami Yap
Origami Yap
Toplama Öğren
Toplama İşlemi
Şarkı  Dinle
Şarkı Dinle
Masal Dinleyelim
Masal Dinle

4.sınıf fen ve teknoloji gezegenimiz dünya testi çöz, 4.sınıf fen gezegenimiz dünya testi